หลายคน ตอนร้องเพลงแล้ว จะพบว่า ทำไมเสียงของเราดูแข็งกระด้าง และดังมาก
 
เพราะลมหายใจ ไม่ได้ มาร่วมในการออกเสียงด้วย
 
เป็นเพราะ เราติดนิสัย ในการกลั้นหายใจ ในระหว่างร้องเพลง
 
อ้าว แล้วร้องเพลงด้วยหายใจไปด้วยทำไงละ
 
เปล่า หมายถึง เมื่อเรา ร้องเพลง เราต้องหายใจออกไง แต่หลายคน เมื่อร้องเพลงปั๊บ
 
ก็ลืมหายใจออกไง ดังนั้น เพื่อนๆ หายใจออกด้วยนะ ตอนร้องเพลง งะ 
 
แค่นั้นแหละ

Comment

Comment:

Tweet