พื้นที่มากมายแค่ไหน ถึงจะพอกับที่กระบังลม จะทำงาน?
 
เป็นิส่งที่หลายคนก็เคยสงสัย ครับ ... 
 
ต้องถามตัวเองเช่นกันว่า เราต้องการให้กระบังลม ทำงานเต็มที่อย่างไร
 
กระบังลมเมื่อทำงานได้อย่างเต็มที่ จะสร้าง Vibrator ออกมามาก หรือพูดว่า ออกมาเต็มที่จะดีกว่า
 
แต่หลายครั้งการร้องเพลง เราไม่ได้ต้องการให้มีเสียง Vibrator ออกมากมายขนาดนั้น หรืออย่างน้อย ก็ขอให้ออกมาในช่วงที่จำเป็น
 
ประโยคข้างต้น ก็คงเป็นการบอกเป็นนัย ว่า เราควรจะกำหนดให้พื้นที่ของกระบังลม มีมากพอสมควร ตามคำ ทำนอง โน้ตเพลง ลักษณะการลากเสียง เรียกว่า พื้นที่มาตามความต้องการของการออกเสียง 
 
แปลว่า กระบังลม ต้องการพื้นที่ แต่พื้นที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ครับผม
 

Comment

Comment:

Tweet