บทนำ


    มนุษย์นั้น เป็นสิ่งสร้างอันประเสริฐ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมา มนุษย์เป็นผลงานการสร้างที่มหัศจรรย์ที่สุดในบรรดาสิ่งสร้างทั้งมวล พระเจ้าได้ประทานเสียงเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และที่สำคัญเป็นเครื่องมือในการสรรเสริญพระเจ้า
    เสียงของมนุษย์นี้ เป็นเครื่องดนตรีชิ้นเอก ที่มีบทบาทมากที่สุด และมีความไพเราะมากที่สุดกว่าเครื่องดนตรีใดในโลกนี้ เป็นเครื่องดนตรีที่มีความสามารถมากล้น มีทั้งความนุ่มเบาสบาย ก้องกังวาน และมีพลังมากมาย
    เราจึงจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่อง เสียงของมนุษย์ เพื่อใช้ในการขับขาน เพื่อสรรเสริญพระนามพระเจ้าต่อไป ตราบจนเราจะหมดซึ่งลมหายใจ

 

Comment

Comment:

Tweet