งานวิจัย

เรื่อง

 

เสียงมนุษย์ และการขับขานโดย

 

นายอภิศาล  ศาสุข, ครูบอม

 


 

 

ผลงานวิจัยนี้ ขอมอบให้แด่

 

คณะขับร้องประสานเสียงโฮซานนา

 

The Research

 

of
Human Voice and Worship
By
Mr. Apisarn  Sasuk, Bom, the Vocal Coach
This document is owned by
Hosanna Chorus, The Spirit of Seraphim

 

Comment

Comment:

Tweet